18 U.S.C 2257

hxxx.org ไม่ใช่โปรดิวเซอร์ (หลักหรือรอง) ของเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์ ด้วยความเคารพต่อบันทึกตาม 18 USC 2257 สำหรับเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์นี้โปรดนำคำขอของคุณไปยังเว็บไซต์ที่มีการผลิตเนื้อหา

hxxx.org เป็นไซต์แชร์เซ็กซ์สดซึ่งช่วยให้การดูเนื้อหาทั่วไปของเนื้อหาต่าง ๆ

hxxx.org ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตาม:

เราต้องการให้ผู้ใช้ทุกคนอายุ 18 ปีขึ้นไปในการอัปโหลดวิดีโอ

ผู้ใช้จะต้องยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปและยืนยันว่าพวกเขาเก็บบันทึกวิดีโอในเนื้อหาและมีอายุมากกว่า 18 ปี